ZRi

Mooijburg Amsterdam - Waterzicht kavel 10-10

  • Mooijburg Amsterdam Waterzicht kavel 10-10/Mooijburg Render.jpg
  • Mooijburg Amsterdam Waterzicht kavel 10-10/Mooijburg 1 april 3.jpg
  • Mooijburg Amsterdam Waterzicht kavel 10-10/Mooijburg 1 april.jpg
  • Mooijburg Amsterdam Waterzicht kavel 10-10/Mooijburg bouwdoek 2.jpg

Projectsoort

Aantal

15 appartementen

Periode

2021 - heden

Medewerkers

Op vrijdag 1 april hebben we de start van de bouw van kavel 10-10 van de locatie Mooijburg gevierd. Naast de feestelijke start van de bouw was dit ook het moment dat de bewoners, en sommige leden van het ontwerpteam, elkaar voor het eerst hebben kunnen ontmoeten. Bijzonder aan het project is dat de constructie van het appartementengebouw volledig wordt uitgevoerd in hout. In Cross Laminated Timber (CLT) om precies te zijn. Kavel 10-10 is één van de drie gebouwen die we met dit bouwteam realiseren op de locatie Mooijburg. ZRi zorgt bij deze drie projecten voor een goede akoestiek, een brandveilig gebouw en een perfect binnenklimaat. Dit heeft ons, en de rest van het ontwerpteam, voor de nodigde uitdagingen gesteld, omdat dit een relatief nieuwe manier is van bouwen. Bij het eerste gebouw (Mooiburg Plein, kavel 12-06), waarvan de bouw al eerder is gestart, is de CLT-constructie binnen vier weken opgebouwd. Binnen zeer korte tijd staat de constructie dus.

De grootste uitdaging lag wat ons betreft bij de akoestische kwaliteit en een brandveilig gebouw. Om daarvoor te zorgen hebben we het CLT ‘verstopt’ achter voorzetwanden. Deze voorzetwanden zijn nodig om aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit te voldoen. Maar dat niet alleen. Door de juiste samenstelling van die voorzetwanden hebben we ook gezorgd voor de gewenste akoestische kwaliteit. Omdat CLT in vergelijking met beton en staal een relatief licht product is, is er weinig massa aanwezig in de constructie. Deze massa is nodig om ook in de lagere frequenties een goede geluidisolatie te kunnen realiseren. Hoewel de verplichtingen en regelgeving voor een goede geluidisolatie voor deze lage frequenties beperkt is, is deze voor het woongenot wel van groot belang. Daarom hebben we in het bouwteam, maar ook met de toekomstige bewoners, veel discussies gevoerd over de noodzaak van aanvullende akoestische voorzieningen. Uiteindelijk zijn alle wanden voorzien van voorzetwanden die de benodigde massa toevoegen. Om toch het karakter van een houten gebouw te behouden zijn de CLT-vloeren in de woningen in het zicht gelaten.

Een extra leuke dynamiek binnen dit ontwerptraject is het intensieve contact dat we gehad hebben binnen het bouwteam. Waar we normaliter beperkt contact hebben met de constructeur, hebben we bij dit project relatief veel af moeten stemmen met Goudstikker de Vries (Mandy van Lunteren). Ook met de andere leden van het bouwteam (Weevers Bouw, Natrufied Architecture en Frans en Karin) is een intensieve samenwerking tot stand gekomen. Wij zijn trots op het resultaat daarvan en kunnen net als de bewoners niet wachten tot de oplevering!

Beeld: Natrufied Architecture

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken