ZRi

Haringlocatie Delft

  • Haringlocatie Delft/har2102.png
  • Haringlocatie Delft/har2102 (1).png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 2.600 m2 bvo

Periode

2021 - heden

Medewerkers

Er wordt hard gewerkt aan de herontwikkeling van de Haring-locatie in Delft. Waar heeft de Haring-locatie zijn naam aan te danken? Op deze locatie was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd. De zogeheten ‘Haring-locatie’ is in 2011 verkocht aan de gemeente Delft.

De bestaande bebouwing maakt plaats voor circa vijftien eengezinswoningen en circa veertig huurappartementen. Wethouder Martina Huijsmans: “De nieuw te ontwikkelen Haring-locatie wordt een aantrekkelijke plek in de wijk Delftzicht. Er komen woningen voor een breed publiek, in een duurzame en groene setting. De bouw sluit daarbij goed aan op de ontwikkelingen in Nieuw Delft.”

Voor dit project verrichten wij werkzaamheden op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Onze bouwfysica en BENG-adviseur Tessa Rouwenhorst vertelt meer:

Brandveiligheid
“Om de brandveiligheid van gebouwen in kaart te brengen voert ZRi regelmatig quickscans uit. Bij zo’n scan wordt een gebouw integraal beoordeeld op brandveiligheidsaspecten, zodat een compleet beeld van het niveau van de brandveiligheidsvoorzieningen wordt verkregen. Op basis van de scan kunnen wij eventueel maatregelen voorstellen om de veiligheid van het gebouw te verbeteren. Met ons advies wordt zo een veilig en comfortabel gebouw gerealiseerd.

Duurzaam en energiezuinig
“Het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en energie ligt hoog bij dit project. Ik adviseer bij verschillende vraagstukken op het gebied van de energiebehoefte, de schil van het gebouw en de installaties.

Om de duurzaamheid aantoonbaar te maken heeft de gemeente Delft om een GPR-berekening gevraagd. Wij houden nauw contact met de gemeente en de architect en overleggen over de benodigde maatregelen om aan het ambitieniveau te kunnen voldoen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het toevoegen van extra isolatie.

De woningen worden duurzaam en energiezuinig door waterbuffering en groene gevels die bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. Behalve een groene gevel worden ook nestkasten voor verschillende vogels geplaatst.”

De oplevering wordt in het eerste half jaar van 2023 verwacht. Wij werken samen met Gebiedsontwikkelaar AM b.v. | Steenhuis Bukman Architecten | Batenburg Bouw & Ontwikkeling | Geelhoed Engineering.

Beeldmateriaal: Steenhuis Bukman Architecten

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken