ZRi

CSG De Goudse Waarden

  • CSG De Goudse Waarden/CSG.jpg
  • CSG De Goudse Waarden/CSG1.jpg
  • CSG De Goudse Waarden/CSG2.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 10.400 m2 bvo

Periode

2020 - heden

Medewerkers

Renovatie De Goudse Waarden gasloos en BENG!

De Goudse Waarden (DGW) is een brede Christelijke Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Er is zorgvuldig gekeken naar de keuze tussen renovatie en nieuwbouw. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het bestaande schoolgebouw volledig te renoveren en aan te passen aan BENG-niveau. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor het onderwijs van de toekomst.

Wij zijn blij om deel uit te maken van het projectteam van dit bijzondere project. Wij zorgen niet alleen voor deskundig advies over bouwfysica en bouwtechniek, maar verzorgen ook het bouwmanagement.

Meerdere leden van het team van ZRi vervullen een rol binnen dit project. Martijn van Winkelen, projectleider en adviseur bouwfysica, vertelt over de uitdagingen van deze opgave.

“DGW is een ambitieus project. Behalve de draagconstructie en delen van de bestaande gevel wordt het gehele gebouw volledig vernieuwd. Het wordt een duurzaam en bijna energieneutraal gebouw (voor een renovatie is dit meer dan het Bouwbesluit vraagt). De bouwdelen zijn van verschillende leeftijden, dat maakt het verduurzamen van de gebouwschil binnen de mogelijkheden van de bestaande constructie tot een mooie opgave Ook circulariteit is een doelstelling van het ontwerpteam: Behalve het hergebruik van het casco wordt gezocht naar hergebruik van de bestaande (houten) plafonds. Hiernaast is ook het brandveiligheidsconcept van het bestaande gebouw volledig herzien, zodat het voldoet aan de nieuwbouweisen.”

Ook collega Mark Thijs, adviseur bouwmanagement, vertelt over de werkzaamheden op het gebied van bouwmanagement.

‘’Voor de renovatie van DGW zijn er twee belangrijke uitgangspunten. De planning en het budget. Om deze uitgangspunten te borgen passen wij een engineering & realisatiestrategie toe, waarbij de planning (oplevering voor de zomer in 2022) kan worden gehaald en financiële risico’s worden gereduceerd, zonder dat aan de kwaliteit afbreuk wordt gedaan. De kwaliteit staat voor ons namelijk sowieso voorop. Daarnaast verzorgen wij alle communicatie met de gemeente Gouda en de volledige projectbeheersing. Dat laatste betekent dat wij alle GROTICK-aspecten continu in de gaten houden.”

Naar verwachting wordt het nieuwe pand in augustus 2022 in gebruik genomen. Het ontwerpteam bestaat naast ZRi uit architect en interieurarchitect Gortemaker Algra Feenstra | constructeur SWINN | installatieadviseur Merosch.

Het gebouw is onlangs in beeld gebracht. Bekijk de video voor een eerste indrukwekkende indruk!

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken