ZRi
Bouwmanagement

Projectmanagement

IKC De Korenbloem - Raalte 1.jpg

Projectmanagement behelst bij ons een integrale projectbegeleiding, van de initiatief- tot en met de exploitatiefase. Wij stellen op basis van de haalbaarheidsstudie samen met u een plan van aanpak op en voeren dit vervolgens uit binnen de gestelde kaders. Met die gestelde kaders bedoelen wij niet alleen tijd en geld, maar nadrukkelijk ook de kwaliteit. Met de technische expertise die ZRi in huis heeft bewaken wij als projectmanagers al deze kaders. Wij hanteren diverse projectmanagementmethoden, van Projectmatig Werken tot aan Integraal Projectmanagement (IPM).

Als onderdeel van het projectmanagement stellen wij een (integraal) Programma van Eisen op, waarin zowel de technische, de ruimtelijk-functionele als de financiële kaders worden vastgelegd. Ook zorgen wij voor het contracteren van de ontwerpende en uitvoerende partijen, op basis van een contracteringsstrategie. In overleg met u krijgen de verschillende gebruikers een eenduidige rol binnen het ontwerp- en uitvoeringsproces, waarmee bottum-up draagvlak wordt gecreëerd voor het eindresultaat. Gedurende het traject blijft u als opdrachtgever in “the lead”. We geven gezamenlijk sturing aan het proces en komen daarmee tot een optimaal en breed gedragen resultaat.

Terug naar Bouwmanagement >

PROJECTEN

Zoeken