ZRi

IKC De Korenbloem - Raalte

  • IKC De Korenbloem/IKC De Korenbloem - Raalte 1.jpg
  • IKC De Korenbloem/IKC De Korenbloem - Raalte 2.jpg
  • IKC De Korenbloem/IKC De Korenbloem - Raalte 3.jpg
  • IKC De Korenbloem/IKC De Korenbloem - Raalte 4.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.900 m2 bvo

Periode

2017 - 2018

Medewerkers

Stichting Mijnplein, Stichting KOOS en gemeente Raalte werken samen aan een nieuw integraal kindcentrum (IKC) in Raalte onder begeleiding van nul25. ZRi heeft hen geadviseerd bij de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures voor de EBM-opdracht en de tijdelijke huisvesting. Daarnaast verzorgt ZRi de projectmanagement van de tijdelijke huisvesting van basisschool De Korenbloem. Dit betekent ondermeer dat wij het programma van eisen, de proceseisen en de overeenkomst hebben opgesteld.

Het is de bedoeling dat begin 2020 het integraal kindcentrum in gebruik wordt genomen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken