ZRi
Aanbesteden & Contracteren

Geïntegreerde contracten

IKC De Korenbloem - Raalte 1.jpg

Van oudsher wordt een bouwproject fasegewijs georganiseerd. Dat betekent per fase een opdrachtnemer die zijn werk aan het einde van de betreffende fase overdraagt aan de volgende opdrachtnemer. Dat kan ook anders. Met een geïntegreerd contract zoals bijvoorbeeld Design & Build, worden opdrachten voor meerdere fases gecombineerd in één opdracht met een verantwoordelijke opdrachtnemer. Dat biedt kansen ten aanzien van levensduurkostenkostenoptimalisatie. Een prikkel om vooruit te denken is dan namelijk integraal onderdeel van de opdracht. Of een geïntegreerd contract past bij een project volgt uit de contracteringsstrategie.

Wij hebben veel ervaring met projecten waarbij geïntegreerde contracten zijn toegepast. Samen met u als opdrachtgever stellen wij de vraag en outputspecificaties op, wat wij bundelen in het Programma van Eisen. Vervolgens zijn wij ook ervaren in het aanbesteden van dit soort contracten. Op basis van een uitgekiende aanbestedingsstrategie zorgen wij voor de juiste partij voor de opdracht. Vaak is dat een combinatie van partijen, met zowel kennis van het ontwerpen, realiseren en/of onderhouden van gebouwen.

Terug naar Aanbesteden & Contracteren >

PROJECTEN

Zoeken