ZRi

Parkeergarage Rachelsmolen - Eindhoven

  • Parkeergarage Rachelsmolen/Nieuwe parkeergarage Fontys Rachelsmolen Eindhoven (1).jpg
  • Parkeergarage Rachelsmolen/Nieuwe parkeergarage Fontys Rachelsmolen Eindhoven (5).jpg
  • Parkeergarage Rachelsmolen/Nieuwe parkeergarage Fontys Rachelsmolen Eindhoven (7).jpg
  • Parkeergarage Rachelsmolen/Nieuwe parkeergarage Fontys Rachelsmolen Eindhoven (3).jpg

Fontys Hogescholen (Fontys) werkt aan de vernieuwing van de campus Rachelsmolen te Eindhoven. Onderdeel daarvan is een bovengrondse parkeergarage. Mede op basis van advies van ZRi heeft Fontys gekozen om de parkeergarage te ontwikkelen middels een Design & Buildopdracht. Een dergelijke opdracht leent zich daar goed voor. Het stelt de opdrachtnemer in staat om een eigen ontwikkeld systeem toe te passen, met onder meer efficiencyvoordelen tot gevolg.

In de aanbesteding van de Design & Build-opdracht is geen prijs gevraagd voor de parkeergarage, maar is gevraagd naar het aantal parkeerplekken wat gerealiseerd kon worden binnen het beschikbare budget. Met die insteek heeft Fontys maximale waarde voor haar geld gekregen. Waar op een parkeergarage met ca. 350 parkeerplekken is gerekend, zijn dat er ca. 450 geworden.

Door ZRi heeft niet alleen geadviseerd over de contracterings- en aanbestedingsstrategie, ZRi ondersteunt Fontys ook bij het technisch- en contractmanagement. Dat betekent onder meer dat ontwerpen van de opdrachtnemer door ZRi worden beoordeeld, aan de hand van de eigen verificatie van de opdrachtnemer. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het door ZRi opgestelde Programma van Eisen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken