ZRi

Sloop JuBi-toren - Den Haag

  • Sloop JuBi-toren/JuBi Toren (Foto - Beelen).jpg
  • Sloop JuBi-toren/Sloopt Jubi2.jpg

Om plaats te maken voor het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spui te Den Haag diende de voormalige ministeriegebouwen Justitie en Binnenlandse Zaken (JuBi-toren) tussen de Turfmarkt, de Houtmarkt en de Schedeldoekshaven te worden gesloopt. De te slopen gebouwen bestonden uit twee delen, zijnde een laagbouw gedeelte (van 7 verdiepingen) en een hoogbouwgedeelte (van 21 verdiepingen).

Omdat het bij aanvang van de opdracht niet duidelijk was of de JuBi-toren zou worden hergebruikt in de plannen van het nieuwe OCC is in eerste instantie alleen de opdracht voor de interne sloop en asbestsanering aanbesteed, door middel van een nationale niet-openbare procedure. Pas toen duidelijk werd dat de JuBi-toren niet werd opgenomen in de plannen en in zijn geheel moest worden gesloopt, heeft er een tweede (meervoudig onderhandse) aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor de totaalsloop. De complexiteit zat hem voornamelijk in de (parkeer)kelders en de tunnelstructuren onder het gebouw, die behouden moesten blijven. Gedurende de sloop moesten deze geballast worden om opdrijving (door grondwaterdruk) te voorkomen. De hoogbouw is verder volgens de Japanse sloopmethode (van boven naar beneden) gesloopt.

Vanwege de druk op de planning - het kavel waar de JuBi-toren op stond diende namelijk voor een bepaalde tijd zonder opstallen te worden overgedragen aan de ontwikkelaar van het OCC - heeft ZRi geadviseerd om de sloop door middel van een prestatiegerichte uitvraag op de markt te zetten. Sloopaannemers dienden hierbij zelf te bepalen hoe de JuBi-toren het best kon worden gesloopt en hoe de opleverdatum kon worden gehaald.

ZRi heeft voor de gemeente Den Haag de aanbestedingen voor de sloopopdrachten verzorgd, de prestatiegerichte uitvragen geschreven, de UAV-gc 2005 overeenkomsten opgesteld en vervolgens gedurende de sloop tot aan de oplevering het contractmanagement uitgevoerd.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken