ZRi
Aanbesteden & Contracteren

Aanbestedingsstrategie

KatjaEffting_noahh_rock_020.jpg

Een aanbesteding kan op vele manieren ingevuld worden, zowel binnen als buiten de kaders van de Europese aanbestedingsregelgeving en de Aanbestedingswet. Een goede aanbestedingsstrategie sluit naadloos aan op de contracteringsstrategie. Ook de marktomstandigheden zijn van belang bij het bepalen van een aanbestedingsstrategie. De aanbestedingsstrategie is de blauwdruk voor de daarna uit te voeren aanbesteding.

Met een goede aanbestedingsstrategie is de aanbesteding zelf een kwestie van uitvoeren; wij voorkomen dat er gedurende het traject ad hoc keuzes met soms verstrekkende gevolgen worden gemaakt. Samen met u als opdrachtgever bepalen wij het soort aanbestedingsprocedure en de invulling daarvan. Een niet-openbare aanbestedingsprocedure of een concurrentiegerichte dialoog zijn voorbeelden van een soort aanbestedingsprocedure. Bij de invulling daarvan moet gedacht worden aan de te hanteren eisen en criteria, het aantal te selecteren partijen en de invulling van vormen van (mondelinge) interactie met marktpartijen.

Terug naar Aanbesteden & Contracteren >

PROJECTEN

Zoeken