ZRi

Studiecentrum Radboudumc Nijmegen

  • Radboudumc/Studiecentrum foto site Radboudumc.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 17.000 m2 bvo

Periode

2022 - heden

Medewerkers

In het Studiecentrum van Radboudumc worden de studenten klaargestoomd voor het echte werk. Het studiecentrum bevat faciliteiten voor allerlei onderwijsvormen, waaronder ook voor praktische trainingen (snijzaal, laboratoria, etc.). Daarnaast bevat het studiecentrum ook publieke functies, zoals een museum voor anatomie en pathologie. Om klaar te zijn voor de toekomst is een renovatie van het studiecentrum nodig. Het curriculum vraagt om meer interactie en daarmee om open structuren en ruimte om elkaar te ontmoeten en te verbinden, met een focus op een prettige omgeving voor studenten om te studeren en te ontmoeten. Daarnaast kan de totale oppervlakte van de gebouwen nuttiger gebruikt worden. De gebouwen die het Studiecentrum vormen, hebben monumentale waarde en staan op een cruciale plaats op de campus van het Radboudumc. Dit maakt het verbinden van onderwijs, research en zorg op een unieke wijze mogelijk.

Voor de renovatie van het Studiecentrum adviseert ZRi Radboudumc over de aanbesteding van de integrale ontwerpopdracht. Op advies van ZRi wordt daarvoor een concurrentiegerichte dialoog toegepast. Dat is een aanbestedingsvorm waarin tijdens de aanbesteding veel interactie tussen Radboudumc en de marktpartijen mogelijk is. Dat draagt bij aan betere inschrijvingen, als fundament voor een goed ontwerp.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken