ZRi

Groot Tuighuis ‘s-Hertogenbosch

  • Groot Tuighuis s Hertogenbosch/groot-tuighuis-tile.jpg

Projectsoort

Periode

2021 - 2022

Medewerkers

Voor het gebruik van het Groot Tuighuis aan de Bethaniëstraat te ’s-Hertogenbosch voor de huisvesting van de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch was een aanpassing nodig. Dat moment is tevens aangegrepen om het monumentale gebouw te verduurzamen, in lijn met de gemeentelijke klimaatambities.

ZRi heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch geadviseerd over de toe te passen contractvorm en aanbestedingsprocedure, alsmede bij de invulling daarvan. Er is gekozen voor een bouwteamopdracht. Die opdracht is nationaal aanbesteed, met een niet-openbare procedure. Na afloop van de aanbesteding is de project-startup door ZRi begeleid, als start een goede samenwerking tussen opdrachtgever, ontwerpteam en aannemer.

De restauratie en verduurzaming van het Groot Tuighuis heeft de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 gewonnen

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken