ZRi

Universitair Centrum Psychiatrie - Groningen

  • Universitair Centrum Psychiatrie – Groningen/Universitair Centrum Psychiatrie - Groningen (Atelier PRO architekten).jpg
  • Universitair Centrum Psychiatrie – Groningen/Universitair Centrum Psychiatrie - Groningen (Atelier PRO architekten)1.jpg
  • Universitair Centrum Psychiatrie – Groningen/Universitair Centrum Psychiatrie - Groningen (Atelier PRO architekten)2.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 13.000 m2 bvo

Periode

2016 - 2018

Medewerkers

Sinds 1969 is het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) gehuisvest in gebouwen op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Na 46 jaar zijn de gebouwen verouderd en voldoen nauwelijks meer aan de eisen die de moderne zorg aan haar huisvesting stelt. Het nieuwe gebouw voor het UCP wordt ongeveer 13.000 m2 bvo groot.

Het UCP biedt een compleet pakket van specialistische en topreferente behandeling. Het kent diverse afdelingen waar jaarlijks zo’n 5000 patiënten behandeld worden. Daarnaast verzorgt het UPC ook onderwijs en opleiding. Het UCP verricht fundamenteel en klinisch patiëntgericht onderzoek.

In opdracht van het UMCG heeft ZRi de Europese niet-openbare aanbesteding van de integrale ontwerpopdracht begeleid. Voorafgaand daaraan zijn in werksessieverband mogelijke contracteringsstrategieën verkend. Daarbij is gekozen voor een splitsing van het casco en het inbouwpakket, onder meer vanuit het oogpunt van flexibiliteit (een 'UMCG casco' en een 'UCP inbouwpakket'). Kenmerkend voor de aanbesteding was de getrapte gunningsfase. Eerst zijn 5 visies gevraagd. De 3 partijen met de beste visie hebben deze vervolgens uitgewerkt in een schetsontwerp. Op basis daarvan is één ontwerpteam gekozen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken