ZRi

Gebouw S - Radboudumc - Nijmegen

  • Gebouw S/Ontwerp Gebouw S.jpg
  • Gebouw S/Ontwerp Gebouw S vanaf het Geert Grooteplein.jpg
  • Gebouw S/Centrale As Gebouw S.jpg
  • Gebouw S/Gebouw S - Radboudumc - Nijmegen 1.jpg

Opdrachtgever

Radboudumc

Architect

EGM architecten

Diensten

Aanbesteden-Contracteren
Aanbestedingsbegeleiding, Aanbestedingsstrategie

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 45.000 m2 bvo

Periode

2018 - 2021

Medewerkers

Gebouw S maakt integraal onderdeel uit van het Masterplan 3 van het Radboudumc. Een belangrijk aspect is de ruimtelijke capaciteit en functionele indeling van het toekomstige gebouw te laten aansluiten op het toekomstige areaal van zorggebouwen. Dit om optimale en flexibele indelingen te kunnen maken in de toekomst, waarbij alle gebouwen samen kunnen “communiceren” in het absorberen van zorgvragen in capaciteit in ruimten en behoeften van poliklinieken en verpleegafdelingen, als ook stafruimten.

In gebouw S zijn poliklinieken, verpleegafdelingen en stafruimten voorzien. De poliklinieken zijn in de basis van het gebouw gesitueerd, op lagen -1, 0, 1 en 2. Daarboven komen de verpleegafdelingen. De stafruimten zitten helemaal bovenin, op lagen 6 en 7. Voor gebouw S geldt een BREEAM excellent kwalificatie-eis.

In nauw overleg met de Radboudumc, het ontwerpteam (bestaande uit EGM architecten, Deerns, Aronsohn, Peutz, Suzanne Holtz Studio, DGMR en ptg advies) en Van Doorne is door ZRi een aanbestedingsstrategie ontwikkeld. De integrale uitvoeringsopdracht wordt aanbesteed middels een mededingingsprocedure met voorafgaande aankondiging. Die procedure leidt enerzijds tot flexibiliteit (binnen de kaders van het leerstuk van de wezenlijke wijziging) en biedt anderzijds de mogelijkheid tot het benutten van de kennis en kunde van marktpartijen. Hierdoor worden discussies over de aanbestedingsstukken (en daaruit voortvloeiende discussies over meerwerk tijdens de uitvoering) tot een minimum beperkt. Met een mededingingsprocedure met onderhandeling is Radboudumc in staat, binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving, een optimaal aanbestedingsresultaat te bereiken, zonder daarvoor de markt onnodig te belasten.

ZRi begeleidt voor Radboudumc de gehele aanbesteding.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken