ZRi

Nieuwbouw KC De Wegwijzer in Zeist

  • De Wegwijzer - Zeist/De Wegwijzer google earth.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.275 m2 bvo

Periode

2023 - heden

Medewerkers

De Christelijke basisschool De Wegwijzer in Zeist verzorgt niet alleen basisonderwijs, maar ook kinderopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Op de locatie van de huidige basisschool aan de Willem Schmidt wordt een duurzaam nieuw gebouw gerealiseerd met een oppervlakte van 1.275 m2.

Stichting CBO Zeist doet voor het ontwerp van het nieuwe kindcentrum een beroep op een team van Van Den Berg Architecten (architect), Snetselaar (constructeur), M3E (adviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid) en Huls Adviseurs (financieel adviseur).

ZRi begeleidt het schoolbestuur bij de aanbesteding van de bouw. Eerder hebben we de aanbesteding van het ontwerpteam begeleid. Het doel is te komen tot één integraal uitvoeringsteam dat in staat is het kindcentrum succesvol te realiseren.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken