ZRi

Nieuwbouw Infectie Unit (M604) Nijmegen

  • Nieuwbouw Infectie Unit (M604) Nijmegen/Infectieunit Zuidgevel altn4-1 .jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.700 m2 bvo

Periode

2019 - 2020

Medewerkers

De vrijstaande Infectie Unit komt te staan op de campus van het Radboudumc te Nijmegen. Het Radboudumc onderscheidt zich nationaal en internationaal met specialistische zorg voor TB patiënten en patiënten met virale hemorragische koortsen (VHK). Het voorzien van een individuele, vrijstaande kliniek voor deze categorie patiënten op haar eigen campus was lange tijd één van de ambities van het Radboudumc. Met het ontwerp van de TB/High Level Infection Unit wordt er concrete invulling gegeven aan die ambitie. Deze nieuwe Unit heeft een omvang van in totaal ca. 1.700 m2 bvo.

Er wordt hier een veilige omgeving geboden aan patiënten die met de TB bacterie of levensbedreigende virussen zijn besmet. Deze specialistische, langdurige zorg vraagt om een gebouw dat logistiek verbonden is met het academisch centrum maar tegelijkertijd op enige afstand van de dagelijkse, intensieve zorgprocessen is gesitueerd. Het ontwerp van de kliniek is gebaseerd op een aantal kwalitatieve eisen, die de vorm van de kliniek bepaalt. Belangrijke aspecten bij het ontwerp zijn; uitzicht voor patiënten naar het omliggende park, privacy voor de patiënten van de kliniek en maximaal overzicht, korte looplijnen en veiligheid binnen de kliniek. In het hart van de kliniek bevind zich een tuin, die als natuurlijke scheiding dient tussen de afdelingen, wat het gebouw de gewenste transparantie en daglicht biedt.

In nauw overleg met Radboudumc heeft ZRi de contracterings- en aanbestedingsstrategie bepaald en de gehele aanbesteding voor de integrale uitvoeringsopdracht begeleid. De integrale uitvoeringsopdracht is aanbesteed aan de hand van een mededingingsprocedure met voorafgaande aankondiging. Deze procedure leidt enerzijds tot flexibiliteit (binnen de kaders van het leerstuk van de wezenlijke wijziging) en biedt anderzijds de mogelijkheid tot het benutten van de kennis en kunde van marktpartijen. Voor meer informatie over dit project en de aanbestedingsprocedure kunt u contact opnemen met Mark Thijs.

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken