ZRi

Hoven II - Capelle aan den IJssel

  • Hoven II Capelle ad IJssel/Hoven II afb 1.JPG
  • Hoven II Capelle ad IJssel/Hoven II afb 2.JPG

Hoven II te Capelle aan den IJssel is een jaren 60 woonwijk met circa 360 portiekwoningen. Aangezien deze woningen onderdeel uitmaken van de ‘kwetsbare’ woningbouwvoorraad van de gemeente Capelle aan den IJssel is er besloten om deze wijk te herontwikkelen. ZRi heeft gezamenlijk met Havensteder en de gemeente een ontwikkel- en aanbestedingsstrategie bepaald, om dit gebied in zijn geheel aan een (gebieds)ontwikkelaar aan te bieden.

Uitgangspunt van de herontwikkeling was het door de gemeente opgestelde ‘Gebiedspaspoort’, waarin de randvoorwaarden (zoals aantallen en typen woningen, bouwhoogtes etc.) zijn vastgesteld. Omdat er nog bepaalde keuzen moesten worden gemaakt (welke portiekflats bijvoorbeeld behouden beleven), en waarbij de input van de ontwikkelaars zeer welkom was, is er gekozen om als aanbestedingsprocedure een concurrentiegerichte dialoog toe te passen. Bij deze procedure heeft in eerste instantie een selectiefase plaatsgevonden, waarbij 3 ontwikkelaars zijn geselecteerd. Deze 3 ontwikkelaars hebben vervolgens deelgenomen aan een drietal dialoogdagen en vervolgens op basis hiervan een (stedenbouwkundig)ontwerp hebben vervaardigd. De ontwikkelaar met het beste plan heeft vervolgens de herontwikkeling gegund gekregen. ZRi heeft dit gehele proces begeleid. Naar verwachting zal Hoven II tot 2023 worden herontwikkeld.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken