ZRi

Uitbreiding Centrale Hal Antoni van Leeuwenhoek

  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 2.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 8.350 m2 bvo

Periode

2013 - 2015

Medewerkers

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam speelt een voorname rol in de zorg voor kankerpatiënten en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Toename van het aantal kankerpatiënten en de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen maken dat bijna continu sprake is van vernieuwing en uitbreiding van het ziekenhuis en andere faciliteiten. ZRi is vanaf eind jaren negentig partner van AVL voor advies op het gebied van aanbesteden en contracteren, bouwfysica en bouwtechniek en bouwmanagement, afhankelijk van de bouwopgave.

Uitbreiding Centrale Hal
Om tegemoet te komen aan de toenemende patiëntenstroom heeft de AVL in 2016 een uitbreiding van de Centrale Hal in gebruik genomen. De afdeling Klinische Pathologie heeft de beschikking gekregen over extra laboratoriumruimte en nieuwe werkplekken voor een groeiend aantal medewerkers. Ook is de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangepast, zijn kantoren vernieuwd en is een vleugel opgeleverd voor revalidatie en nazorg van kankerpatiënten, inclusief een oefenruimte. Het bruto vloeroppervlakte van het nieuwbouwdeel bedraagt 7.350 m2, het verbouwdeel heeft een omvang van een kleine 1.000 m2.

ZRi is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Binnen het ontwerpteam waren wij verantwoordelijk voor advisering over bouwfysica en akoestiek. Ook hebben we de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht, inclusief de verificatiefase begeleid.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken