ZRi

Nieuwbouw SRON - Leiden

  • SRON - Leiden/EHA_SRON_entree.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 9.000 m2 bvo

Periode

2017 - 2021

Medewerkers

SRON Netherlands Institute for Space Research gaat een nieuw gebouw neerzetten op het Bio Science Park van de Universiteit Leiden. Hier zal onderzoek worden verricht op het gebied van de ‘Fundamentals of Science”. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door aardwetenschappers en sterrenkundigen.

De nieuwbouw zal bestaan uit laboratoria, cleanrooms, werkplaatsen, centrale en ondersteunende voorzieningen en kantoren en zal 9.000 m2 BVO groot zijn. De gebruikers kunnen uitkijken naar een gebouw met de meest moderne voorzieningen voor onderzoek, ontwikkeling en overige bedrijfsprocessen.

Het ESA onderzoeksprogramma Athena legt de basis voor een zeer ambitieuze planning. De cleanrooms dienen gebruiksklaar te zijn voor enkele te produceren elementen voor deze ruimtemissie. Daarom moet spoedig gestart worden met de bouw. Terwijl het ontwerpproces doorliep is de aanbesteding voor de bouw, die gebaseerd was op het voorlopig ontwerp, middels een VO+ succesvol gegund aan de combinatie MedicomZes & Kuijpers Centrale Projecten.

Het ontwerpteam bestaat uit Aronsohn (projectmanagement), Ector Hoogstad Architecten (architect), Deerns Nederland (installatieadviseur), Pieters Bouwtechniek (constructeur), Peutz (bouwfysisch-, akoestisch- en brandveiligheidsadviseur), Brink Management & Advies (BIM-adviseur) en GBM Advies (adviseur beheer en onderhoud). Zij werken de komende maanden verder met de opdrachtgever, gebruikers en uitvoerende partijen aan een definitief ontwerp wat gereed moet zijn in april 2019.

ZRi heeft advies gegeven betreffende de bouworganisatiestrategie en de aanbesteding van het werk, waarna wij alle documenten hebben vervaardigd. Vervolgens hebben wij de uitvoering van deze aanbesteding voor ons rekening genomen en de stuurgroep geadviseerd.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken