ZRi

Farmaceutisch centrum Antoni van Leeuwenhoek

  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 7.300 m2 bvo

Periode

2017 - 2020

Medewerkers

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam speelt een voorname rol in de zorg voor kankerpatiënten en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Toename van het aantal kankerpatiënten en de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen maken dat bijna continu sprake is van vernieuwing en uitbreiding van het ziekenhuis en andere faciliteiten. ZRi is vanaf eind jaren negentig partner van AVL voor advies op het gebied van aanbesteden en contracteren, bouwfysica en bouwtechniek en bouwmanagement, afhankelijk van de bouwopgave.

Farmaceutisch centrum
In 2020 is het nieuwe farmaceutisch centrum in gebruik genomen. De ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor alle farmaceutische zorg in het AVL. Het gebouw (7.300 m2 bruto vloeroppervlakte) omvat een productiefaciliteit en een laboratorium. Om de kwaliteit van de producten te waarborgen is sprake van een gecontroleerd productieproces en dienen laboratorium en steriele ruimten te voldoen aan strenge richtlijnen. Ook biedt het nieuwe gebouw ruimte aan een afdeling voor logistiek en distributie, de hoofd IT-locatie (Main Equipment Room) en enkele serviceafdelingen. Dit alles stelt hoge eisen aan het gebouw. In onze adviezen hebben wij daarmee steeds rekening gehouden.

ZRi is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Binnen het ontwerpteam, naast ZRi bestaande uit Gortemaker Algra Feenstra, Swinn, Royal Haskoning DHV en Floriaan, waren wij verantwoordelijk voor advisering over bouwfysica en akoestiek. Ook hebben we de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht, inclusief de verificatiefase begeleid en het AVL ondersteund bij contractmanagement. De hoge eisen aan het gebouw speelden daarbij steeds een rol.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken