ZRi

Feringa Building - Groningen

  • Feringa Building/Gebouwontwerp Feringa Building1.jpg
  • Feringa Building/Gebouwontwerp Feringa Building.jpg
  • Feringa Building/Feringa1.png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 60.000 m2 bvo

Periode

2013 - heden

Medewerkers

De RUG ontwikkelt een nieuw gebouw voor de disciplines natuur- en scheikunde. Dat gebouw omvat ca. 60.000 m2 bvo en wordt voorzien van een breed pallet aan functies, zoals onderwijsruimten, laboratoria en kantoorruimten.

ZRi heeft de RUG in de 2012 / 2013 geadviseerd bij de aanbesteding van de diverse ontwerp- en adviesopdrachten. Eerst is de projectmanagementopdracht aanbesteed, gevolgd door de architectuuropdracht en de overige ontwerp- en adviesopdrachten. Bij die laatste waren de reeds gecontracteerde projectmanager en architect, adviseur van de beoordelingscommissie.

Na een intensief ontwerptraject is het ontwerp in 2017 afgerond. In nauw overleg met de RUG is toen door ZRi een aanbestedingsstrategie ontwikkeld. Fase 1 is eind 2023 opgeleverd. Voordat fase 2 gebouwd kan worden moet eerst een deel van het oude gebouw van de faculteit gesloopt worden. ZRi heeft de RUG geadviseerd bij zowel de aanbesteding van de sloopopdracht (meervoudig onderhands) als de bouwkundige uitvoeringsopdracht voor fase 2 (Europees niet-openbaar).

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken