ZRi

Feringa Building - Groningen

  • Feringa Building/Gebouwontwerp Feringa Building1.jpg
  • Feringa Building/Gebouwontwerp Feringa Building.jpg
  • Feringa Building/Feringa1.png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 60.000 m2 bvo

Periode

2013 - 2017

Medewerkers

De RUG ontwikkelt een nieuw gebouw voor de disciplines natuur- en scheikunde. Dat gebouw omvat ca. 60.000 m2 bvo en wordt voorzien van een breed pallet aan functies, zoals onderwijsruimten, laboratoria en kantoorruimten.

ZRi heeft de RUG in de 2012 / 2013 geadviseerd bij de aanbesteding van de diverse ontwerp- en adviesopdrachten. Eerst is de projectmanagementopdracht aanbesteed, gevolgd door de architectuuropdracht en de overige ontwerp- en adviesopdrachten. Bij die laatste waren de reeds gecontracteerde projectmanager en architect, adviseur van de beoordelingscommissie.

Na een intensief ontwerptraject is het ontwerp in 2017 afgerond. In nauw overleg met de RUG is toen door ZRi een aanbestedingsstrategie ontwikkeld. De oplevering staat gepland in 2022.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken