ZRi

Helikopters voor traumacentra

  • Helikopters voor traumacentra/Jorinde Bijpost poseert tijdens haar meeloopdag.jpg

Opdrachtgever

UMCG, Erasmus MC, VUmc en Radboudumc

Diensten

Aanbesteden-Contracteren
Aanbestedingsbegeleiding, Aanbestedingsstrategie, Contractmanagement, Programma van eisen

Gebouwfunctie

Periode

2017 - 2018

Medewerkers

De vier Nederlandse traumacentra (UMCG, Erasmus MC, VUmc en Radboudumc) en ANWB Medical Air Assistance hebben het contract getekend voor het beschikbaar stellen van helikopters, het onderhoud van de helikopters en het beschikbaar stellen van piloten voor de inzet bij acute zorg. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 6 jaar met opties voor verlenging.

Met deze helikopters worden de Mobiele Medische Teams (MMT’s) van de vier UMC’s vervoerd naar de locaties van ernstige of grootschalige ongevallen. Het MMT staat 24/7 paraat en bestaat uit een gespecialiseerd arts en een gespecialiseerd verpleegkundige. Dit MMT wordt ingezet wanneer een situatie direct levensbedreigend is en het noodzakelijk is dat het ziekenhuis naar de patiënt toe komt in plaats van de patiënt naar het ziekenhuis.

Momenteel bestaat de helikoptervloot van ANWB MAA uit zes helikopters. Ook bij het nieuwe contract worden voor de dienstverlening 6 helikopters ingezet. Daarmee voldoet ANWB MAA aan het Programma van Eisen dat de UMC’s met ondersteuning van ZRi hebben opgesteld.

Voor ZRi als bouwadviesbureau is dit project een beetje een vreemde eend in de bijt. Wij zijn daarom bij de start van het project in de acute zorg- en helikopter-thematiek gedoken en hebben zelfs een dagdienst met een MMT meegelopen, om zo het onderwerp ons eigen te maken. Met die projectspecifieke kennis, in aanvulling op onze expertise op het gebied van aanbesteden, contracteren en het opstellen van Programma’s van Eisen, waren wij goed in staat om de UMC’s bij deze aanbesteding te adviseren.

We hebben bij deze aanbesteding gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog. Dit is een aanbestedingsprocedure waarbij veel interactie plaatsvindt tussen de aanbesteder en de deelnemende partijen. Hiermee hebben de vier UMC’s tijdens de dialogen de mogelijkheid gekregen om het omvangrijke Programma van Eisen toe te lichten, zodat ook nieuwkomers in deze specifieke dienstverlening eenvoudig op vlieghoogte konden worden gebracht. Daarnaast is aan de deelnemende partijen de mogelijkheid geboden om mee te denken over verschillende oplossingen om aan de behoefte van de aanbesteder te voldoen en zo ook innovatieve ideeën te incorporeren. Dit heeft geresulteerd in deze mooie overeenkomst. Voor alle betrokken partijen is dit project naar grote tevredenheid verlopen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken