ZRi

Noordwest vernieuwt ziekenhuislocatie Alkmaar

  • NWZ Alkmaar/Noordwest nieuwbouw fase 1 Alkmaar - vogelvlucht LR.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 27.000 m2 bvo

Periode

2021 - 2022

Medewerkers

Noordwest Ziekenhuisgroep is bezig met gefaseerde vernieuwbouw van haar locatie aan de rand van de Alkmaarderhout in Alkmaar. Vernieuwing van het ziekenhuis is nodig om de inwoners van de regio Noordwest ook in de toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwende ziekenhuiszorg te kunnen bieden. Hiervoor zijn duurzame, moderne en compacte zorggebouwen nodig.

De eerste fase van de vernieuwbouw bestaat uit drie onderdelen. Het ziekenhuis krijgt een nieuwe ‘acute as’ (27.000 m2): een bovenbouw met een behandelcentrum met spoedeisende hulp, huisartsenpost, interventiecentrum en operatieafdeling. Er wordt een nieuw verpleeggebouw voor complexe zorg gebouwd met per verdieping steeds twee verpleegafdelingen. Hierin zijn naast standaard verpleegafdelingen, ook de specialistische verpleegafdelingen opgenomen voor IC, kraam- en verlosafdeling en spoedopnames. En onder het ziekenhuis komt een garage met tweehonderd parkeerplekken.

Gortemaker Algra Feenstra is verantwoordelijk voor het totale ontwerp van de vernieuwbouw. Voor de installaties en het constructieve ontwerp heeft de architect samenwerking gezocht met Royal HaskoningDHV en voor de landschapsarchitectuur met B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur. Noordwest heeft vervolgens voor de uitvoering van de bovenbouw MedicomZes, de handelsnaam van Visser & Smit Bouw gecontracteerd. ZRI heeft de aanbesteding van de uitvoeringsopdrachten begeleid. De onderbouw is eerder gerealiseerd door K Dekker Bouw. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in 2025 opgeleverd.

De nieuwbouw is onderdeel van een groter bouwplan. In twee nog te plannen volgende bouwfases is sprake van vernieuwing van de algemene kliniek, de operatiekamers voor planbare zorg, poliklinieken, faciliteiten voor dagbehandeling en nieuwe kantoor- en onderwijshuisvesting.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken