ZRi

Nieuwbouw Kindcentrum De Toermalijn in Zwijndrecht

  • De Toermalijn Zwijndrecht/Toermalijn google earth.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.450 m2 bvo

Periode

2023 - heden

Medewerkers

Het oude schoolgebouw van De Toermalijn in Zwijndrecht maakt plaats voor één modern kindcentrum. Aan de Schaepmanlaan bouwt Nestas Scholengroep een nieuwe montessori basisschool en een kinderdagverblijf, inclusief buitenschoolse opvang. Ook wordt de buitenruimte vernieuwd.

De duurzame nieuwbouw voor De Toermalijn en kinderopvang Yes! heeft een omvang van bijna 1.500 m2. Om nieuwbouw mogelijk te maken, is De Toermalijn naar een tijdelijke locatie elders in Zwijndrecht verhuisd. De gemeente maakt de grond bouwrijp. Start bouw is voorzien medio 2024.

ZRi begeleidt Nestas Scholengroep bij het realiseren van een succesvolle aanbesteding van de bouw. Eerder hebben we de aanbesteding van het ontwerpteam begeleid.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken