ZRi

Kindercampus Joseph - Lisse

  • Integraal Kindcentrum (IKC) St. Joseph/Kindercampus Joseph - Lisse 1.JPG
  • Integraal Kindcentrum (IKC) St. Joseph/Kindercampus Joseph - Lisse 2.JPG
  • Integraal Kindcentrum (IKC) St. Joseph/Kindercampus Joseph - Lisse 3.JPG
  • Integraal Kindcentrum (IKC) St. Joseph/Kindercampus Joseph - Lisse 4.JPG

Met de nieuwbouw van dit integrale kindcentrum (IKC) zorgt de St. Josephschool voor bouwkundige invulling van haar onderwijsvisie. Hierbij wordt een doorgaande leerlijn nagestreefd, alsmede het op maat stimuleren van het talent waar ieder kind over beschikt. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten, buiten het reguliere onderwijs om, en in nauwe samenwerking met de pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie SKOL.

ZRi voert namens de Sophia Scholen en SKOL Kinderopvang het projectmanagement en treedt op als bouwfysisch adviseur, dit vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Dit betekent onder meer dat wij in samenspraak met de gebruikers het Programma van Eisen hebben opgesteld, maar ook zorgen voor de realisatie ervan!

Door de centrale ligging van het IKC in het dorp, het eerst moeten slopen van een voormalig middelbaar schoolgebouw en het bouwrijp maken van het terrein door de gemeente, vergde dit de nodige afstemming tussen de verschillende partijen. Hierbij heeft ZRi proactief geacteerd door met alle belanghebbenden om tafel te gaan en eenduidige demarcatieafspraken te maken.

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken