ZRi

Wilhelmina Ziekenhuis - Assen

  • Wilhelmina Ziekenhuis - Assen/Wilhelmina Ziekenhuis Assen1.jpg
  • Wilhelmina Ziekenhuis - Assen/Wilhelmina Ziekenhuis Assen2.JPG

Projectsoort

Periode

2016 - 2019

Medewerkers

ZRi heeft in het voorjaar van 2017 in opdracht van het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, samen met AT Osborne een workshop gehouden om te bepalen welke bouworganisatiestrategie te hanteren voor de verschillende programma’s uit het Masterplan vastgoed van dit ziekenhuis. Na een voorspoedig verlopen samenwerking werd overgegaan tot het bepalen van de aanbestedingsstrategie voor het daadwerkelijk aanbesteden van de bouw van het Dialyse Centrum Groningen (DCG), waarbij wij een toetsende rol hadden op het te voeren proces en de inhoud. Daarnaast hebben wij bijgestaan in de contractering van de partijen.

Middels een door ZRi ontwikkelde methodiek is op gestructureerde wijze een goed onderbouwde keuze gemaakt voor een reguliere contractvorm mét een verificatiefase. Voor die verificatiefase zijn door ZRi ook de proceseisen geformuleerd, in de vorm van een beheersplan.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken