ZRi
Aanbesteden & Contracteren

Aanbestedingsbegeleiding

VUmc.jpg

Bij het uitvoeren van een aanbesteding is nauwkeurig werken een must. Diverse termijnen spelen in een aanbesteding een belangrijke rol. Ook moet een aanbesteding voldoen aan de van toepassing zijnde of van toepassing verklaarde wet- en/of regelgeving. Dergelijke procedurele aspecten van een aanbesteding zijn bij ons echter nadrukkelijk geen doel op zich. Het doel van een aanbesteding is om de best mogelijke opdrachtnemer voor een opdracht te vinden. Procedurele aspecten zijn daarbij randvoorwaardelijk.

Voor het vinden van de best mogelijke opdrachtnemer voor een opdracht zijn de juiste eisen en criteria cruciaal. Goede eisen en criteria zijn wat ons betreft in ieder geval minimaal belastend en maximaal onderscheidend. Minimaal belastend geldt daarbij zowel voor de marktpartijen als de opdrachtgever. Met maximaal onderscheidend bedoelen wij eisen en criteria die het verschil maken; op basis waarvan echt een keuze gemaakt kan worden. Naast het opstellen van eisen en criteria zorgen wij voor het publiceren van een aanbesteding op TenderNed of een ander platform, voor alle communicatie met marktpartijen en het opstellen van de nodige (selectie)documenten en rapportages van beoordelingen.

Het begeleiden van een aanbesteding doen wij altijd in nauw overleg met uw projectteam, maar vaak ook met uw afdeling inkoop. Vooraf, vaak als onderdeel van de aanbestedingsstrategie, maken wij duidelijke afspraken over de rolverdeling.

Terug naar Aanbesteden & Contracteren >

PROJECTEN

Zoeken