ZRi

VUmc De Brug - Amsterdam

  • VUmc de Brug - Amsterdam/VUmc.jpg
  • VUmc de Brug - Amsterdam/VUmc 2.jpg
  • VUmc de Brug - Amsterdam/VUmc 3.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 4.000 m2 bvo

Periode

2012 - 2015

Medewerkers

Het verbindende brug-gebouw van het VUmc wordt gerenoveerd. Hiervoor heeft ZRi de  aanbestedingsprocedures uitgevoerd voor de architectuur- en de installatieadviesopdracht. ZRi heeft de selectiestukken, aanbestedingsstukken en toetsingscriteria opgesteld, correspondentie verzorgd en geparticipeerd in de beoordelingscommissie.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken