ZRi

Zuidelijk Stempel West - Gouda

  • Zuidelijke stempel West- Gouda/Zuidelijk Stempel West 03 (One Architecture).png
  • Zuidelijke stempel West- Gouda/Margrietplein 1 (Venster Architekten).jpg
  • Zuidelijke stempel West- Gouda/Margrietplein 2 (Venster Architekten).jpg

Het Zuidelijk Stempel West is een woningbouwlocatie in Gouda. Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland ontwikkelt op die locatie een woontoren en diverse laagbouw, bestaande uit huur- en koopwoningen. ZRi adviseert hierbij op meerdere fronten: bij de marktoriëntatie, bij de programma’s van eisen en bij het aanbesteden en contracteren.

Voorafgaand aan de Design & Build-aanbesteding voeren wij een marktoriëntatie uit om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden. Daarnaast stellen wij het technisch programma van eisen en de proceseisen op. Deze documenten bevatten de technische eisen waaraan ontwerp en realisatie dienen te voldoen en de procesmatige eisen die de opdrachtnemer dient te volgen tijdens het project. Het programma van eisen is prestatiegericht, waardoor er ruimte is voor eigen ideeën en oplossingen van de inschrijvers. Op deze manier wordt een optimaal ontwerp mogelijk gemaakt.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken