ZRi

De Margietschool, Woerden

  • Margrietschool te Woede/margrietschool.jpg
  • Margrietschool te Woede/Foto margrietschool.jpg

Projectsoort

Periode

2019 - 2021

Medewerkers

De 20 jaar oude Margrietschool te Woerden biedt onderdak aan 10 klassen met in totaal 250 leerlingen, een peutergroep en de voorschoolse en naschoolse opvang. Het schoolbestuur heeft in samenspraak met de gemeente eind 2019 besloten om het gebouw te ontruimen en het onderwijs doorgang te laten vinden in tijdelijke huisvestingseenheden, totdat de huidige dakconstructie is gereconstrueerd en weer voldoet aan de hedendaagse eisen. De noodhuisvesting was nodig omdat het dak van de Margrietschool niet bestand bleek tegen hevige sneeuwval. 200 leerlingen worden voor een jaar lang onder deze noodhuisvesting onder gebracht. 

ZRi is gevraagd om samen met het schoolbestuur SPCO en Raderadvies te komen tot de meest geschikte bouwteampartner voor de reconstructie van het bestaande dak. Er is daarbij onder meer gekeken naar een efficiënte samenwerking met de opdrachtgever, de adviseurs en de gebruikers, tijdens de bouwteam en de uitvoeringsfase. Uiteindelijk heeft men onder begeleiding van ZRi unaniem gekozen voor dezelfde uitvoerende partij. Voor dit eindresultaat is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen van belang geweest. Om tot selectie te komen bij de aanbestedingsprocedure werd een drietal partijen uitgenodigd om een Plan van Aanpak te maken waarbij in werd gegaan op voor de opdrachtgever belangrijkste punten. Dit plan van aanpak is vervolgens met in acht name van de Covid-19 richtlijnen gepresenteerd en heeft mede geleid tot contractvorming. De totale doorlooptijd van de zorgvuldig doorlopen aanbesteding was nog geen 12 weken. Dit is gerealiseerd door een strakke planning, maar bovenal ook door een goede voorbereiding en onderlinge communicatie met de projectbetrokkenen. ZRi, SPCO en Raderadvies kijken dan ook terug op een geslaagde aanbestedingsprocedure. 

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken