ZRi

NWO-I / NIKHEF - Amsterdam

  • NWO-I  NIKHEF - Amsterdam/nikhef-640x464.png

Opdrachtgever

NIKHEF

Diensten

Aanbesteden-Contracteren
Aanbestedingsbegeleiding

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 13.325 m2 bvo

Periode

2018 - 2019

Medewerkers

De wetenschappers bij het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) doen onderzoek naar de interacties en structuur van elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten, op de kleinste schaal en met de hoogst haalbare energie. Nikhef is een instituut van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) en maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze werken nauw samen met vijf universiteiten.

Nikhef heeft ZRi gevraagd de aanbesteding te begeleiden voor het projectmanagement van de uitbreiding en renovatie van Nikhef te Amsterdam. De aanbesteding is middels een Europese openbare procedure in de markt gezet.

ZRi heeft in nauw overleg met Nikhef de taakbeschrijving van de projectmanager vastgelegd, de precieze formulering van de gunningscriteria en weging daarvan, alsmede de aanbestedingsleidraad, taakbeschrijving en overeenkomst opgesteld. Wij hebben de nota’s van inlichtingen en de inschrijvingen gecoördineerd, beoordeeld en alle communicatie rondom deze aanbesteding verzorgd.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken