ZRi

Leerlingenvervoer - regio Haaglanden

  • Leerlingenvervoer/1.jpg

Opdrachtgever

Gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk

Diensten

Aanbesteden-Contracteren
Aanbestedingsbegeleiding

Gebouwfunctie

Periode

2011 - 2012

Medewerkers

ZRi heeft voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk de Europese aanbesteding van de opdracht voor aangepast leerlingenvervoer verzorgd. De opdracht betreft het vervoer tussen school en huis van leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoewel we ons doorgaans concentreren op de gebouwde omgeving, kan een dergelijke aanbesteding even goed door ZRi worden begeleid; belangrijk hierbij is onze uitvoerige kennis van en ervaring met Europees aanbesteden. ZRi heeft de aanbestedingsdocumenten opgesteld, de inschrijvingen behandeld en de beoordeling begeleid.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken