ZRi

Brede Bossche School Boschveld - Den Bosch

  • Brede Bossche School Boschveld/Brede Bossche School Boschveld 1.jpg
  • Brede Bossche School Boschveld/Brede Bossche School Boschveld 2.jpg

ZRi heeft voor de nieuwbouw van deze Brede School onder meer het technisch programma van eisen en een ruimteboek opgesteld. Daarnaast hebben we de aanbesteding begeleid van de geïntegreerde opdracht voor ontwerp, uitvoering en onderhoud.

De Brede School biedt huisvesting aan een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, een bibliotheek, een buurthuis en informatiepunt voor maatschappelijke organisaties.

Duurzaamheid is bij dit project een belangrijk aspect geweest. De gemeente heeft er naar gestreefd een flexibel en zo duurzaam mogelijk gebouw binnen de vastgestelde uitgangspunten en financiële kaders neer te zetten. De Brede School moest voldoen aan de eisen van Frisse School, klasse B met als uitgangspunt een EPC van 0,25. 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken