ZRi

Renovatie researchtoren Radboudumc Nijmegen

  • Radboudumc/Researchgebouw radboudumc google earth.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 12.250 m2 bvo

Periode

2022 - heden

Medewerkers

De huisvesting van de patiëntenzorglaboratoria en de onderzoekslaboratoria zal zich ontwikkelen naar een compactere huisvesting aan de oostzijde van de campus, zodat de verschillende laboratoria optimaal kunnen samenwerken. Om zowel de efficiency te vergroten als de kwaliteit te bevorderen, onder meer door verbetering van het onderzoeksklimaat, is een aanpassing van de researchtoren nodig. Die midlife renovatie vindt gefaseerd plaats, zodat met een minimale inzet van tijdelijke huisvesting het onderzoek kan blijven doorgaan. Als onderdeel van de renovatie wordt ook de gevel aangepakt.

Voor de midlife-renovatie van de researchtoren heeft ZRi Radboudumc geadviseerd over de toe te passen contract- en aanbestedingsvorm. Een reguliere contractvorm bleek uiteindelijk het beste aan te sluiten bij de planning. Vanwege de hoge mate van de verwevenheid van disciplines, wat om een geïntegreerde totaaloplossing vraagt, is gekozen voor een aanbesteding van de uitvoeringsopdracht in één perceel. De opdracht wordt Europees aanbesteed, met een mededingingsprocedure met onderhandeling. Die procedure biedt de mogelijkheid om met de inschrijvers in onderhandeling te treden, mocht dat vanwege een discrepantie tussen prijs en budget nodig zijn.

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken