ZRi

Amare - Den Haag

  • Onderwijs- en Cultuurcampus Den Haag/AG - Spuikwartier (juni2017) 2.jpg

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Architect

NOAHH

Diensten

Aanbesteden-Contracteren, Bouwmanagement
Aanbestedingsbegeleiding, Contractmanagement, Projectmanagement

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 45.000 m2 bvo

Periode

2014 - 2021

Medewerkers

Het gebouw waarin de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater waren ondergebracht, voldeed niet meer aan hedendaagse eisen en wordt vervangen door een nieuw gebouw. Behalve als vervanging van de huidige theaters dient het nieuwe gebouw ook als nieuwe huisvesting van het Koninklijk Conservatorium. Het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) maakt deel uit van een grotere gebiedsontwikkeling in het Haagse Spuikwartier. In die ontwikkeling is ook ruimte voor commerciële voorzieningen zoals woon- en winkelruimte. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het OCC zijn in één opdracht geïntegreerd: een DBM-opdracht.

ZRi verzorgde namens de gemeente Den Haag de aanbestedingsprocedure in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Aan die dialoog nemen drie vooraf geselecteerde consortia van ontwerpende en uitvoerende partijen deel. Tijdens deze dialoogfase gaan de inschrijvers in gesprek met de gemeente en de gebruikers, om in dialoog met elkaar tot een zo goed mogelijk ontwerp te komen binnen de gestelde randvoorwaarden. Daarnaast heeft ZRi het prestatiecontract voor het onderhoud gedurende 25 jaar opgesteld en ondersteunt ZRi de gemeente Den Haag op het gebied van het project- en contractmanagement.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken