ZRi
Bouwmanagement

Contractmanagement

Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 1.jpg

Contractmanagement kent haar basis in de aanbesteding. Als onderdeel van de aanbestedingsbegeleiding adviseren wij een opdrachtgever bij het vastleggen van alle technische en procesafspraken. Als op basis hiervan een opdrachtnemer aan de slag gaat, kunnen wij namens de opdrachtgever adviseren bij de implementatie en controle van deze afspraken. Naast de zelf vastgelegde technische en procesafspraken vormt de aanbieding van de opdrachtnemer ook een belangrijk kader. Het plan van aanpak waarmee een opdrachtnemer een aanbesteding gewonnen heeft, is niet bedoeld om in een la te verdwijnen, maar om daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Wij monitoren dit als onderdeel van het contractmanagement.

De basis voor het contractmanagement wordt gelegd in de contracteringsstrategie. Wij zijn thuis in diverse typen contracten met bijbehorende voorwaarden, voor diverse soorten opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn de DNR 2011 (voor ontwerp- en adviesopdrachten, de UAV 2012 (voor uitvoeringsopdrachten) en de UAV-GC 2015 (voor geïntegreerde contracten). Als contractmanager zijn wij gewend om in complexe situaties, zowel strategisch als operationeel (inhoudelijk), snel te schakelen om zo samen met u als opdrachtgever de voortgang van het proces en de uiteindelijk te realiseren kwaliteit te borgen.

Terug naar Bouwmanagement >

PROJECTEN

Zoeken