ZRi

Noordwijkse School

  • De Noordwijkse School/20230609_101040 klaslokaal ideeën.jpg
  • De Noordwijkse School/20230609_102426 Speelplein.jpg
  • De Noordwijkse School/IMG-20230425-WA0000.jpg
  • De Noordwijkse School/IMG-20230425-WA0001.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.880 m2 bvo

Periode

2023 - heden

Medewerkers

De Noordwijkse School verzorgt basisonderwijs in een uit 1991 daterend schoolgebouw. In 2006 is De Noordwijkse School in het gebouw getrokken. Het huidige gebouw van De Noordwijkse School past niet meer bij de geboden onderwijsvorm. Daarom is besloten vervangende nieuwbouw te realiseren. Ook kinderopvang wordt daarin aangeboden.

Leerling centraal
De Noordwijkse school is een algemeen bijzondere basisschool waar leren leuk is! De leerling staat centraal. Ze creëren een veilige omgeving, waarin de leerling zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Persoonlijk contact en respect voor elkaar en de omgeving staan hoog in het vaandel. Ze zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van hun eigen atelieronderwijs, werken in thema’s, zijn internationaal georiënteerd en ze hebben een groep speciaal voor hoogbegaafde leerlingen.

Als school sluiten ze zich zoveel mogelijk aan bij de leerstijl van het kind. Een sterk, flexibel en breed-georiënteerd team, dat zich bewust is van de toekomst en altijd in beweging, staat voor de leerlingen klaar. Ook het gebouw is aangepast aan het werken met vakateliers, zoals een keuken, een speciaal technieklokaal, een bibliotheek en een ontdeklokaal dat in het teken staat van 21ste-eeuwse vaardigheden en voor de onderbouw een afdeling met sociaal ingerichte klaslokalen voor peuters.

Leerlingen betrekken bij de nieuwbouw
Bij de leermethode van de Noordwijkse School past ook betrokkenheid van de leerlingen bij de nieuwbouw. Daarom is aan hen gevraagd hun ideeën te geven voor bijvoorbeeld de entree, gang, werkplekken, klaslokaal, speelplein en speelzaal. Deze ideeën zijn meegenomen in het Programma van Eisen.

Door de Noordwijkse School is ZRi gecontracteerd als projectmanager voor de nieuwbouw.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken