ZRi

Duurzaam en modern asielzoekerscentrum in Wageningen

  • Asielzoekerscentrum Wageningen/p6pu6fr8 de leemkuil Wageningen Wikipedia.jpeg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 4.900 m2 bvo

Periode

2022 - heden

Medewerkers

Asielzoekerscentrum De Leemkuil in Wageningen is toe aan een grootscheepse renovatie. Het complex voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd en moet daarom gemoderniseerd en verduurzaamd. Ook zijn er plannen voor toevoeging van een duurzaam activiteiten- annex woongebouw.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het terrein van De Leemkuil al meer dan dertig jaar in gebruik als asielzoekerscentrum. Het huidige complex in en achter het voormalige landhuis De Leemkuil biedt circa driehonderd opvangplekken en is één van de twee grote Wageningse opvanglocaties.

Het monumentale hoofdgebouw (1.200 m2 bvo) kent een rijke geschiedenis. Het werd in 1909 door de Arnhemse architect C. Nieraad in eclectische stijl ontworpen als woonhuis, was korte tijd een hotel en deed onder de naam ´Willen is Kunnen´ decennia dienst als herstellingsoord voor personeel van de gemeente Amsterdam. Na sluiting van het sanatorium eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd het voormalige landhuis in gebruik genomen door het COA voor de opvang van asielzoekers. Toen ook werd achter het hoofdgebouw een uitbreiding (3.700 m2 bvo) gerealiseerd. Het voor Wageningen karakteristieke landhuis is aangewezen als gemeentelijk monument.

Ter voorbereiding van de renovatieplannen heeft ZRi samen met technisch adviesbureau Galjema de kwaliteit van de bestaande gebouwen in kaart gebracht. De Leemkuil biedt onvoldoende comfort. De energieprestatie voldoet niet aan de eisen die hier tegenwoordig aan worden gesteld. Het voormalige landhuis heeft nog enkelglas.

Ook is gekeken naar de mogelijke aanpasbaarheid van beide gebouwdelen. Het voormalige landhuis heeft vanwege haar monumentaliteit en hoge verdiepingshoogte veel potentie. Bij grootschalige renovatie kunnen monumentale elementen die bij eerdere verbouwingen uit het zicht zijn geraakt, weer in oude luister worden hersteld. De energetische prestatie van het landhuis kan opgewaardeerd naar A++-kwaliteit. Ook zijn maatregelen nodig op gebied van onder meer brandveiligheid en akoestiek, zodat het gebouw ook wat dat betreft voldoet aan eigentijdse eisen.

De aanbouw is eveneens toe aan grootschalige renovatie. De geringe verdiepingshoogte en de weinig flexibele gebouwstructuur maken het niet gemakkelijk dat gebouw voldoende op te waarderen. Er is onder meer weinig ruimte voor de plaatsing van nieuwe installaties. Eventueel kan een A-label worden behaald.

Verder heeft het COA de ambitie om binnen het Bestemmingsplan tot uitbreiding van de opvangmogelijkheden te komen. Voor die uitbreiding wordt gedacht aan duurzame houtbouw. Bedoeling is zowel een circulair, als een demontabel gebouw te ontwerpen.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken