ZRi

Christelijk Lyceum Veenendaal

  • Christelijk Lyceum Veenendaal/KatjaEffting_noahh_CLV_3_5166.jpg
  • Christelijk Lyceum Veenendaal/KatjaEffting_noahh_CLV oplev_0620.jpg
  • Christelijk Lyceum Veenendaal/KatjaEffting_noahh_CLV_3_5035.jpg
  • Christelijk Lyceum Veenendaal/KatjaEffting_noahh_CLV oplev_0447.jpg

Opdrachtgever

Christelijk Lyceum Veenendaal

Architect

NOAHH bv

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 6.420 m2 bvo

Periode

2018 - 2020

Medewerkers

Bij het ontwerp van Het Christelijk Lyceum Veenendaal zijn we uitgegaan van nieuwbouw waar het moet en renovatie waar het kan. Twee bestaande panden hebben we gerenoveerd en verbonden met een nieuw gebouw, met onder meer een centrale entree, aula met brede, multifunctionele trappen, leerpleinen en lokalen. Hiermee vormt de oude iconische gevel nu het ‘decor’ voor de nieuwbouw. Hergebruik, circulariteit en identiteit staan centraal in het ontwerp. Het gasloze gebouw is toekomstgericht en een bijna energie neutraal gebouw (BENG) en voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen. 

De benodigde energie wordt zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen gehaald, namelijk met luchtwarmtepompen en PV-panelen op het dak. Van de gesloopte delen wordt bijvoorbeeld het betongranulaat hergebruikt in de nieuwbouw. Aan de hand van een 3D-simulatie hebben we het akoestische klimaat bepaald in de centrale hal, waardoor verschillende activiteiten in één ruimte kunnen plaatsvinden. Daarnaast hebben we een brandveiligheidsplan gemaakt om de veiligheid in deze grote ruimte en de rest van de school waarborgen.

Eind november 2020 is dit gebouw opgeleverd. 

ZRi heeft advies gegeven over energiezuinigheid, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Beeldmateriaal: Katja Effting

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken