ZRi

Galvanischool - Den Haag

  • Galvanischool - Den Haag/Galvanischool - Den Haag (beeld Nieuwe Architecten) 1.jpg
  • Galvanischool - Den Haag/Galvanischool - Den Haag (beeld Nieuwe Architecten) 2.jpg
  • Galvanischool - Den Haag/Galvanischool - Den Haag (beeld Nieuwe Architecten) 3.jpg
  • Galvanischool - Den Haag/Galvanischool - Den Haag (beeld Nieuwe Architecten) 4.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 2.500 m2 bvo

Periode

2016 - heden

Medewerkers

De Galvanischool in Den Haag wordt vanwege een toename van het aantal leerlingen uitgebreid naar zeventien lokalen. Een gedeelte van het schoolgebouw en de (te kleine) gymzaal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Wij hebben wij het akoestisch-, bouwfysisch-, brandveiligheids- en duurzaamheidsadvies verzorgd. De uitdagingen lagen voornamelijk op de gebieden Brandveiligheid en Duurzaamheid en energie. De gemeente Den Haag heeft namelijk een hoge duurzaamheidsambitie voor dit gebouw opgesteld. Om dit te realiseren zijn diverse maatregelen toegepast, waaronder het na-isoleren aan de binnenzijde van de gevel en het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Wij hebben geadviseerd om het volledige gebouw te laten voldoen aan de eisen voor nieuwbouw. Dit was echter niet overal mogelijk, daarom is voor een aantal aspecten onderbouwd dat voldaan kan worden aan het 'rechtens verkregen niveau'.

Beelden: Nieuwe Architecten

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken