ZRi

R.K. Basisschool De Prinsenhof - Noordwijkerhout

  • R.K. Prinsenhof - Noordwijkerhout/R.K. Prinsenhof - Noordwijkerhout 1.jpg
  • R.K. Prinsenhof - Noordwijkerhout/R.K. Prinsenhof - Noordwijkerhout 2.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 2.500 m2 bvo

Periode

2009 - 2012

Medewerkers

Voor de nieuwbouw en renovatie van R.K. Basisschool De Prinsenhof heeft ZRi advies gegeven over bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Zo hebben wij geadviseerd over bijvoorbeeld verlichting, luchtkwaliteit, en methoden om de gevelisolatie op niveau te brengen zonder het monumentale uiterlijk aan te tasten. Of over akoestische onderwerpen als spraakverstaanbaarheid, geluidisolatie en de akoestiek van de gymzaal. Soms lopen docenten en leerlingen gehoorklachten op door een slecht afgestemde ruimte-akoestiek in hun gymzaal; met ons advies is dit voorkomen in De Prinsenhof.

Qua brandveiligheid bood het ontwerp een interessante opdracht, doordat vides horizontale brandcompartimentering belemmerden. Wij hebben hiervoor een oplossing gevonden, zonder daarmee het architectonisch ontwerp aan te tasten. En wat duurzaamheid betreft, hebben wij geadviseerd over onder meer warmteterugwinning uit ventilatie, zonnecollectoren, thermische isolatie en warmte-koudeopslag. Hierdoor is het gebouw 30% energiezuiniger dan wettelijk is vereist.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken