ZRi

Vernieuwing Bonhoeffer College locatie Van der Waalslaan in Enschede

  • Bonhoeffer College Enschede/LIAG_Bonhoeffer College_Enschede_1.jpg
  • Bonhoeffer College Enschede/LIAG_Bonhoeffer College_Enschede_2.jpg
  • Bonhoeffer College Enschede/LIAG_Bonhoeffer College_Enschede_3.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 9.000 m2 bvo

Periode

2022 - heden

Medewerkers

Het gebouw van het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan in Enschede wordt vernieuwd en uitgebreid. Stichting Carmelcollege krijgt daarmee de beschikking over een compact, comfortabel en duurzaam onderwijsgebouw.

Het oude monumentale schoolgebouw - één van de vijf onderwijslocaties van de interconfessionele scholengemeenschap in Enschede - dateert uit het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het pand was functioneel en technisch verouderd. Ook sloot de inrichting niet meer aan bij de onderwijskundige opvattingen van deze tijd.

Op basis van een ontwerp van LIAG Architecten wordt het onderwijsgebouw ingrijpend aangepast. Het onderwijsgebouw krijgt een nieuw hart met zicht op de verschillende onderwijsclusters. Een imposante trap rijgt de clusters, leerpleinen en de verdiepingen op vloeiende wijze aaneen. Ook worden drie nieuwe gymzalen gebouwd. Toch blijft de ‘nieuwe’ locatie voor een groot deel de oude, aldus het ontwerpteam. De toevoeging van kleinere, transparante delen doet niks af aan de cultuurhistorische waarde van de karakteristieke oudbouw met zijn grote bouwvolumes. En tal van kunstwerken. Door gebruik van natuurlijke materialen ontstaat een fris en modern gebouw dat geschikt is voor plezierig gebruik de komende veertig jaar.

Bij de verduurzaming en vernieuwing van het complex adviseerde ZRi onder meer over de na-isolatie en de opbouw van het isolatiepakket. We hebben oplossingen aangedragen voor de kritische aansluitingen van de nieuwe bouwdelen op de oudbouw. Ook heeft ZRi geadviseerd over de brandveiligheid. De modernisering van het bestaande gebouw zorgt voor een complexe puzzel. In de praktijk wordt niet aan de huidige regels voldaan. Het is daarom belangrijk goed inzichtelijk te maken welke voorzieningen nodig zijn om wel aan regelgeving te kunnen voldoen. In nauw overleg met de Brandweer en het ontwerpteam is gekozen voor zodanige voorzieningen dat sprake is van een veilig gebouw.

De vernieuwing van het Bonhoeffer College is een gezamenlijk project van LIAG Architecten, ZRi, Vintis (installatieadvies) en ICS Adviseurs (projectmanagement).

Afbeeldingen: LIAG architecten

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken