ZRi

De Sterrekijker - Dordrecht

  • De Sterrekijker - Dordrecht/De Sterrekijken (Frencken Scholl Architecten).png
  • De Sterrekijker - Dordrecht/De Sterrekijken (Frencken Scholl Architecten)2.png
  • De Sterrekijker - Dordrecht/De Sterrekijken (Frencken Scholl Architecten)4.png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 2.500 m2 bvo

Periode

2017 - 2020

Medewerkers

De Sterrekijker is een schoolgebouw waarin een basisschool, een peuterspeelzaal en een BSO worden gevestigd. Het bestaande schoolgebouw wordt deels gesloopt en deels gerenoveerd. Hier wordt een nieuw gebouw tegenaan geplaatst.

ZRi is vanaf de start van het ontwerp betrokken geweest met verschillende werkzaamheden binnen het project. Zo zijn wij begonnen met het opstellen van het ruimteboek, het technisch Programma van Eisen (TPvE) en het programma van eisen voor het onderhoud voor de nieuw te bouwen school. Het TPvE is onderdeel van de contractdocumenten om een aannemer te contracteren. Wij hebben nul25 ondersteund door middel van het adviseren bij en het begeleiden van de meervoudig onderhandse aanbesteding van de architectuuropdracht en de nationale niet-openbare aanbesteding van de DBM-opdracht.

Door de veranderende markt is besloten om het ontwerp verder uit te werken van een VO naar een DO. Wij hebben hierbij als bouwfysicus het ontwerp naar DO-niveau uitgewerkt en gereed gemaakt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zaken die wij in onze rapportages hebben opgenomen zijn bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, duurzaamheid en installaties. Onze technische uitwerking van het definitief ontwerp is beknopt, omdat we hier met een DBM-opdracht te maken hebben. De aannemer blijft immers verantwoordelijk voor de uitvoering en voor het voldoen aan de prestatie-eisen. Doordat ons advies SMART is gemaakt kan de aannemer met het opvolgen van ons advies voldoen aan het omschreven eisenniveau.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken