ZRi

Industrieterrein Kverneland - Nieuw-Vennep

  • Industrieterrein Kverneland - Nieuw-Vennep/13286 Masterplan Kubota Nieuw-Vennep 2 (KvdK).png
  • Industrieterrein Kverneland - Nieuw-Vennep/13286 Masterplan Kubota Nieuw-Vennep 3 (KvdK).png
  • Industrieterrein Kverneland - Nieuw-Vennep/13286 Masterplan Kubota Nieuw-Vennep (KvdK).png

Projectsoort

Projectgrootte

circa 6.000 m2 bvo

Periode

2014 - 2015

Medewerkers

De huisvesting van een industrieel pand komt tot stand middels een nauwkeurig proces dat zorgvuldig moet worden benaderd. De vaak omvangrijke complexen geven aanleiding tot uiteenlopende vraagstukken over onder meer logistiek, oriëntatie en bereikbaarheid: hoe zorgt de huisvesting ervoor dat de industrie daarin operationeel gezien optimaal functioneert?

Wij helpen om een weloverwogen beslissing te maken over de te realiseren huisvesting voor industriële panden. Bijvoorbeeld voor Kverneland, een producent van agrarische hardware en software. Kverneland kampt met de veroudering van delen van haar industriële complex. Daarnaast blijkt de tijdelijke huisvesting kwalitatief onafdoende. Wij adviseren daarom over de mogelijkheden van een herhuisvesting op het beschikbare kavel. Na een inventarisatie van de gewenste en benodigde eigenschappen van de huisvesting zetten wij de voor- en nadelen uiteen van de verschillende herhuisvestingsopties. Zo kan Kverneland een goed geïnformeerd besluit nemen over de huisvesting. Aansluitend stellen wij het technisch Programma van Eisen op.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken