ZRi

Basisschool Kronenburgh - Rijswijk

  • Basisschool Kronenburgh/Basisschool Kronenburgh.JPG

Projectsoort

Projectgrootte

circa 2.200 m2 bvo

Periode

2015

Medewerkers

Basisschool Kronenburgh is gehuisvest in een aantal lokalen van gebouw De Ottoburg in Rijswijk. De verwachting is dat de school vanaf 2015 zal groeien naar circa driehonderd leerlingen. Het gebouw De Ottoburg is in bezit van de gemeente Rijswijk en diens streven is dat de school ook in de toekomst gehuisvest blijft in De Ottoburg. Hiervoor wordt achterstallig onderhoud aangepakt en wordt het gebouw opgewaardeerd om te voldoen aan de eisen en wensen voor een hedendaagse school. Omdat het de ambitie van de gemeente Rijswijk is om een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente te zijn, is de gemeente tevens geïnteresseerd in de mogelijkheid om het gebouw te verduurzamen.

ZRi onderzocht destijds of het haalbaar was om basisschool Kronenburgh ook in de toekomst te laten huisvesten in De Ottoburg. Hiervoor onderzochten wij de staat van het gebouw, zodat inzichtelijk werd welke aanpassingen nodig waren voor de realisatie van een functioneel en comfortabel gebouw. Daarbij werd gelijktijdig onderzocht welke verduurzamingsmaatregelen getroffen moesten worden om de leefomgeving te verbeteren en het energiegebruik te minimaliseren. Ook beschouwden wij de mogelijkheden om de school te laten voldoen aan ambitieniveau klasse B uit het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 van de RVO. Met de informatie uit de bovenstaande onderzoeken maakte ZRi een kostenraming aan de hand waarvan de opdrachtgever een passend besluit kon nemen over de huisvesting.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken