ZRi
Bouwmanagement

Technisch management

Nieuwe parkeergarage Fontys Rachelsmolen Eindhoven 1 @ klein.jpg

Bij het uitvoeren van het technisch management toetsen wij gedurende het ontwerpproces of de door de opdrachtnemer aangedragen oplossingen aan de vastgestelde technische specificaties voldoen. Tijdens de uitvoeringsfase controleren wij of de goedgekeurde oplossingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Onjuistheden worden tijdig gesignaleerd en met de opdrachtnemer en u gecommuniceerd, zodat gecontroleerde bijsturing mogelijk is en bij oplevering het gewenste resultaat wordt bereikt.

Terug naar Bouwmanagement >

PROJECTEN

Zoeken