ZRi

Hotels van Oranje - windhinderonderzoek

  • Hotels van Oranje/Hotels van Oranje.jpg
  • Hotels van Oranje/Hotels van Oranje bij nacht.jpg
  • Hotels van Oranje/Hotels van Oranje 2.jpg
  • Hotels van Oranje/Hotels van Oranje 3.jpg

Opdrachtgever

BOMO III

Architect

Van Egmond Totaal Architectuur

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Bouwfysica

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 25.000 m2 bvo

Periode

2014 - 2018

Medewerkers

In Noordwijk aan de boulevard staat het Hotel van Oranje. Er zijn plannen dit hotel te renoveren en uit te breiden, renovatie en optopping van het bestaande hotel en een nieuwbouw naast het hotel. Het gehele complex dat ontstaat na deze uitbreiding bevat een hotel en appartementen. Het bevindt zich direct aan de kust, waardoor wind vanaf zee vrij spel heeft op de locatie.

Aan de boulevard, voor de nieuwbouw, bevinden zich terrassen. Daarnaast is de boulevard met een aantal straten verbonden met de achterliggende wegen en daaraan gelegen bebouwing. Vanzelfsprekend mag de nieuwbouw geen overmatige windhinder of windgevaar opleveren bij de achterliggende bebouwing. Daarnaast wenst men een goed windklimaat op de terrassen aan de kustzijde.

Aan ZRi is gevraagd om windhinderonderzoek uit te voeren voor Hotels van Oranje. Hierbij is de bestaande en beoogde nieuwe situatie onderzocht met stromingssimulaties in een computermodel (CFD-simulaties). Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het windklimaat in de bestaande situatie en de veranderingen die de nieuwbouw teweeg brengt op dit windklimaat. Daarbij zijn beide situaties beoordeeld op de criteria voor windhinder en windgevaar. Op basis van dit onderzoek kon worden aangetoond wat de consequenties van de nieuwe situatie zijn op het windklimaat.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken