ZRi

Koninklijke Kentalis inspectie Onderwijsgebouw - Zoetermeer

  • Koninklijke Kentalis Onderwijsgebouw Zoetermeer/Koninklijke Kentalis inspectie onderwijsgebouw - Zoetermeer 1.jpg
  • Koninklijke Kentalis Onderwijsgebouw Zoetermeer/Koninklijke Kentalis inspectie onderwijsgebouw - Zoetermeer 2.jpg

Opdrachtgever

Koninklijke Kentalis

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Bouwkundig advies

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 6.000 m2 bvo

Periode

2009 - 2009

Medewerkers

Bij de plannen voor een zorg-onderwijscentrum wist de beherende organisatie niet of het al bestaande gebouw op de locatie zou volstaan. ZRi is ingeschakeld om te onderzoeken wat beter was: nieuwbouw of renovatie. Op basis van de bevindingen heeft ZRi geadviseerd om voor nieuwbouw te kiezen.

De opdrachtgever, Koninklijke Kentalis, is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een auditieve, visuele of andere communicatieve beperking. In het toekomstige zorg-onderwijscentrum geeft Koninklijke Kentalis huisvesting, zorg en onderwijs aan voornamelijk jonge mensen met zulke beperkingen. Gezien de speciale behoeften van de doelgroep moet het gebouw voldoen aan meer eisen dan gebruikelijk is in de woon-, zorg- en onderwijssector.

Het centrum is niet op een nieuwe locatie gerealiseerd. In Zoetermeer had Koninklijke Kentalis al een onderwijsgebouw staan. Om te bepalen of dat gebouw nog geschikt was om goede zorg te leveren aan de cliënten, heeft Koninklijke Kentalis ZRi ingeschakeld. ZRi heeft diverse eigenschappen van het gebouw onderzocht en daarna advies uitgebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de verstandigste optie is.

Het onderzoek is een voorbeeld van een quickscan. Bij zo’n scan brengen we de status van een gebouw nauwkeurig in kaart, om op basis daarvan strategische voorstellen te doen over de toekomst van het vastgoed.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken