ZRi
Aanbesteden & Contracteren

Contracteringsstrategie

Afbeelding APTC (Bron - ProNova).jpg

Een project kan op vele manieren georganiseerd worden. Van oudsher gaat dit fasegewijs. We kennen bijvoorbeeld de definitiefase, de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. De fasegewijze organisatie betekent per fase een opdrachtnemer die zijn werk aan het einde van de betreffende fase overdraagt aan de volgende opdrachtnemer. Dat kan ook anders. Met een geïntegreerd contract, zoals bijvoorbeeld Design & Build, worden opdrachten voor meerdere fases gecombineerd in één opdracht met één verantwoordelijke opdrachtnemer. Dat biedt kansen ten aanzien van bijvoorbeeld levensduurkostenoptimalisatie. Een prikkel om vooruit te denken is dan namelijk integraal onderdeel van de opdracht.

Wij adviseren u bij het bepalen van de voor uw project meest passende contracteringsstrategie. Daarbij nemen wij verschillende contexten in ogenschouw. Niet alleen de projectcontext is van belang, maar ook de interne context (van u als opdrachtgever) en de externe context (zoals wet- en regelgeving en marktomstandigheden). De contracteringsstrategie moet namelijk aansluiten bij uw manier van werken en uw beleid én aansluiten bij de actuele marktomstandigheden. Het ontwikkelen van een contracteringsstrategie doen wij in werkgroepverband, met alle relevante actoren. Dat zijn vaak de afdelingen die zich bezighouden met bouw en ontwikkeling, maar ook de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer, inkoop en financiën. Deze integrale aanpak zorgt voor een breed gedragen contracteringsstrategie.

Terug naar Aanbesteden & Contracteren >

PROJECTEN

Zoeken