ZRi

Isolatie van 100 jaar oude monumentale huizen in het Agnetapark

17 januari 2023

  • DSCN9929 Foto1 voor website straat met straat rechtsom.jpeg
  • DSCN9902 Foto2 voor website met poort.jpeg
  • DSCN9911 Foto3 voor website straat met wandelaars en inderwagen.jpeg
  • DSCN9898 Foto4 voor website hoekaanzicht huis.jpeg

17 januari 2023

Delft – Het rijksmonument Agnetapark in Delft is een woonwijkje met een park in het midden. Fabriekseigenaar Jacques van Marken (1845-1906), directeur van de nabijgelegen Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek, liet het oudste deel van de wijk rond 1884 bouwen als onderkomen voor zijn werknemers. Het wijkje is genoemd naar zijn vrouw Agneta.

In 1925 werd de arbeiderswijk flink uitgebreid met de herkenbare geel versierde rijtjeshuizen rond een grote vijver. Jacques en Agneta waren toen al overleden. Dit deel van het Agnetapark is ontworpen door Jan Gratama en is geënt op de Amsterdamse School. Er staan woningen, een gemeenschapsgebouw (‘Parkkantoor’), een winkel en een grote vijver met fontein en toegangspoorten.  Inmiddels zijn de huizen dus al bijna 100 jaar oud. De huizen hebben een spouwmuur, maar die is niet geïsoleerd. Wat betekent dat voor de energierekening?

Het isoleren van (rijks)monumenten
De bewoners van het Agnetapark zouden hun huizen willen isoleren en zijn daarover in gesprek gegaan met de afdeling Erfgoed Delft van de gemeente en met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het isoleren van de spouwmuur zou namelijk kunnen leiden tot schade door vocht of vorst. Daarnaast is voor een wijziging aan een monument altijd een vergunning vereist.

In een gezamenlijke opdracht van bovengenoemde partijen heeft ZRi met het programma Delphin de thermische en hygrische consequenties berekend van de na-isoleren van de spouwmuur. Met Delphin kunnen constructies in 2 en 3 dimensies onderzocht worden en kan het temperatuur- en vochtverloop dynamisch worden bepaald.

Positieve rekenresultaten
De berekeningen hebben aangetoond dat het na-isoleren van de spouwmuren van de woningen in het Agnetapark mogelijk is zonder dat daarvan schade verwacht wordt in de toekomst. Voor een periode van 10 jaar is gekeken naar het verloop van temperatuur en vocht in de spouwmuren, maar ook ter plaatse van koudebruggen en andere aangrenzende constructies.

De afdeling Erfgoed Delft van de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben op basis van deze rekenstudie akkoord gegeven op het na-isoleren van de spouwmuren van de woningen in het Agnetapark.

Monumenten en Delphin
In een volgend artikel zullen we nader ingaan op het programma Delphin en de mogelijkheden om hiermee dynamisch, en in 2 of 3 dimensies, het thermo-hygrische gedrag van constructies te bepalen.

Andere projecten voor rijksmonumenten:
- ARTIS Aquarium
- ARTIS Groote Museum
- Boijmans van Beuningen  

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken