ZRi

Week van het Duurzaam Erfgoed

29 september 2023

  • groot-tuighuis-tile.jpg
  • egbertdeboer.com 20190405-1.jpg
  • Foto museum tuinzijde.jpg
  • Rijksoverheid - seeligkazernefotoderooipannen620.jpg

29 september 2023

In de Week van het Duurzaam Erfgoed gaat het gesprek over de vraag hoe we ons erfgoed toekomstbestendig kunnen maken. Nederland staat voor de dringende opgave de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Ook onze monumenten zullen om die reden moeten worden verbeterd en verduurzaamd, maar dan wel op zo’n manier dat zij geen cultuurhistorische waarde verliezen.

ZRi heeft veel ervaring in de verduurzaming en verbetering van monumentale gebouwen. Het verduurzamen van een monument vraagt om specifieke bouwfysische kennis. Ook het bouwproces verdient specifieke aandacht. Bij ZRi hebben we met al deze aspecten ervaring.

Aanbesteden & Contracteren
Welke contractvorm past het beste bij de verduurzaming van een monumentaal gebouw? Hoe kun je de aanbesteding van zo’n duurzame restauratie-opdracht het beste invullen? Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld de bij de restauratie van een monument onontkoombare verrassingen tijdens de uitvoering. Ook vraagt een restauratie van een monument natuurlijk om specifieke uitvoeringskennis. Deze zaken komen terug bij de keuze voor een contractvorm en de invulling van de aanbestedingsprocedure. Recent hebben wij voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch de uitvoeringsopdracht voor de verduurzaming en restauratie van het monumentale Groot Tuighuis begeleid. Leuk om te vermelden is dat dit project – vers van de pers – de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 gewonnen heeft.

Bouwfysica & Bouwtechniek
ZRi heeft kennis in huis over historische bouwmaterialen, historische constructies, monumentenzorg, restauratietechniek en duurzame monumentenzorg. Bij de verduurzaming van monumenten koppelen wij die bekwaamheid aan onze kennis op gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid kunnen wij voor gebouweigenaren van betekenis zijn. Vaak zijn grote ingrepen nodig, die vaak niet of nauwelijks zichtbaar mogen zijn. Dat vraagt om een nauwe samenwerking binnen het ontwerpteam. Een voorbeeld van een mooie resultaat is de restauratie en verduurzaming van het Groote Museum van ARTIS. Het pand is zodanig gerestaureerd dat de monumentale zalen hun authenticiteit hebben behouden, maar dat ze wel voldoen aan hedendaagse eisen.

Een ander aansprekend voorbeeld uit de portefeuille van ZRi is het monumentale Museum Boijmans. Dat museum ondergaat de komende jaren een grootschalige vernieuwing. ZRi adviseert in het belang van de kwetsbare collectie over een extreem stabiel binnenklimaat en een betere kwaliteit van museumzalen en werkruimtes. Bovendien zal het museumgebouw voldoen aan hedendaagse duurzaamheidseisen.

Bouwmanagement
Net als het restaureren en verduurzamen van een monument is het managen van zo’n project een vak apart. Je weet dat je verrassingen gaat tegenkomen, maar wat die precies zijn weet je niet. Daar moet je als bouwmanager samen met het ontwerpteam en de aannemer op anticiperen. De restauratie van een voormalige kazerne in Breda, voor De Rooi Pannen. Na de restauratie is het pand in gebruik genomen als onderwijsgebouw.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken